Érzés, élmény, esszencia 

Hazánk leghíresebb táncszínháza: az ExperiDance 

Az immár 16 éve töretlenül sikeres táncszínház ereje abban rejlik, hogy a tüzes magyar táncokat népszerű nemzetközi és modern irányzatokkal szelídítik meg, vagy épp a végletekig fokozzák. A társulat tagjainak nem titkolt célja: a legmagasabb szintű művészi szórakoztatás, és a forradalmasított magyar tánckultúra népszerűsítése az egész világon. Az ExperiDance táncstílusa összetéveszthetetlen. 

A társulatot mára a hazai és a külföldi közönség is a magyar tánckultúra utazó nagyköveteként emlegeti. Küldetésük, hogy – gyökereinket nem feledve – minden kontinensen meghódítsák a nézőket. 

Román Sándor tulajdonos, művészeti vezető, koreográfus ezt vallja a ritmus ünnepéről: „Kevés olyan sokarcú kifejezési forma létezik, mint a mozgás, a tánc. Amióta emberek élnek, azóta létezik a tánc is a Földön. A tánc és az ember egymástól elválaszthatatlanok. Nekünk, magyaroknak, olyan tánchagyományaink vannak, amelyek a világon mindenhol híressé és kedveltté váltak, ismertté tették országunkat. Tánckultúránkat régóta, sokan és sokféleképpen jelenítik meg hazánkban és a világban, az évek során több generáció is felnőtt, átalakult a világ, változott az emberek igénye, ízlése. A mai táncosok feladata sokkal nehezebb és összetettebb, mint elődeiké volt, hisz úgy kell megőrizniük és népszerűsíteniük a régi tánchagyományokat, hogy azok a mai emberek számára is érthetővé, élvezhetővé váljanak. Ezen nehéz feladat kiváló megoldását vállalta és vállalja tánctársulatunk minden produkciójával, úgy a magyar, mint nemzetközi nézőink előtt, minden fellépésünk minden percében. Kreativitás, hit és szakértelem – így élünk, így dolgozunk, ezt képviseljük, ezt kell, hogy lássák, érezzék nézőink.”